Úvodný banner...
Vstupné: Štandardné - 140 SK | Študenti (nevyhnutný ISIC/ITIC/Index) a dôchodcovia - 100 SK
logo festivalu

CESTY - to sú predovšetkým fascinujúce diapozitívy a strhujúce zážitky z najnovších slovenských expedícií a ciest, ale aj besedy s neopakovateľnou atmosférou, prednášky odborníkov (napr. o zdravotných rizikách cestovania do tropických oblastí, o fotografovaní na cestách, o prevencii pred kriminalitou, o stopovaní...)

Podujatie si od svojho založenia kladie viacero cieľov:

  • propagovať náročnejšie formy cestovania, o.i. aj tzv. nezávislé cestovanie
  • poskytuje platformu na stretávanie sa a odovzdávanie si skúseností
  • prostredníctvom diaprojekcií informovať verejnosť o cudzích krajinách, aj tých menej navštevovaných, prinášať informácie o spôsobe života iných
  • kultúr, o prírode, pamiatkach, ale aj o športových výkonoch našich outdoorovoých športovcov - horolezcov, expedičných turistov, cyklistov, paraglidistov...
  • mapovať našu cestovateľskú scénu - podať svedectvo o cestovateľskom dianí našich cestovateľov za uplynulú sezonu